Adivisory / Bulletin

Awareness Material

Petya Ransomware

___________________
Latest News

ANG KAAYUSAN AY NAGSISIMULA SA SARILING BAKURAN!

June 6, 2019


ANG KAAYUSAN AY NAG SISIMULA SA SARILING BAKURAN

Ang kaayusan ay nagsisimula sa sariling bakuran! #TeamNCRPO #PIONCRPO #RDELEAZAR #AngKaayusanAyNagsisimulaSaSarilingBakuran

Posted by PIO NCRPO on Thursday, June 6, 2019